มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ประกาศมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 มกราคม 2564 , 23:35:59     (อ่าน 924 ครั้ง)               เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งความสุขผ่านคำกล่าวอวยพรปีใหม่ พร้อมความห่วงใยในสุขภาพ ในการร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนแนวปฏิบัติในการสอบ และการปฏิบัติงานสำหรับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อธิการบดี กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น นับเป็นภัยใกล้ตัวเรา ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคน  ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 1) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน อาทิ การเลื่อนสอบจากเดิมวันที่ 4-15 มกราคม 2563 เลื่อนเป็นวันที่ 18-29 มกราคม 2564ระหว่างนี้ก็จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาบรรยาย ส่วนรายวิชาปฏิบัติก็ให้คณบดีให้ความเห็นชอบ โดยห้วงเวลานี้ขอความกรุณานักศึกษาและบุคลากรงดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด ทั้งเรื่องสวมหน้ากาก เจลล์ ล้างมือ เป็นต้น

               นอกจากนี้นักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงตามประกาศของจังหวัดให้รายงานตัวต่องานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งคณบดีและกักตัว 14 วัน ในส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเสี่ยง ขอให้นักศึกษาและบุคลากร แจ้งข้อมูลที่งานควบคุมโรคก่อนเพื่อคัดกรองและเก็บข้อมูลเบื้องต้น หากไม่มีความเสี่ยงค่อยปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นสำหรับบุคลากรที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและต้องกักตัว ให้คณบดีหรือรองอธิการบดีที่บังคับบัญชาพิจารณาเป็นรายกรณี และหากมีความจำเป็นต้องเดินทางให้ทำเรื่องขออนุมัติมายังอธิการบดีตามลำดับขั้น และเพื่อเตรียมความพร้อมความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดจุดเข้าออกหนึ่งจุด เว้นระยะห่างทางสังคม ควบคุมการสวมหน้ากากอนามัยโดยเคร่งครัด และที่สำคัญลงทะเบียนผ่าน application เมื่อเข้าออกอาคารด้วย

                ติดต่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โทรศัพท์ 045-353-909 ต่อ 7048 - 7050 ในวันและเวลาราชการ  หรือ Line งานควบคุมโรค ได้ที่ Line : @935qxcsi ตลอด 24 ชั่วโมง