มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ทีมวิจัยลงพื้นที่โครงการกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ณ ตลาดดอนกลาง และตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 28 มกราคม 2563 , 12:12:27     (อ่าน 1,039 ครั้ง)  ทีมวิจัยลงพื้นที่โครงการกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ณ ตลาดดอนกลาง และตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

-------------------------------

          ทีมวิจัยโครงการกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารปลอดภัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ลงพื้นที่ ณ ตลาดดอนกลาง โดยได้รับเกียรติจาก นายรัฐนันท์  ภัทรธนเศรษฐ์ ผู้บริหารตลาดดอนกลาง มอบรางวัลให้แก่ร้านค้าในตลาดดอนกลางที่ชนะการประกวดโครงการตลาดปลอดภัย (ร้านค้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ) พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณร้านค้าที่ช่วยยกระดับตลาดให้ปลอดภัย และในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ลงพื้นที่ ณ ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบรางวัลให้แก่ร้านค้าในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ที่ชนะการประกวดโครงการตลาดปลอดภัย (ร้านค้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ) พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณร้านค้าที่ช่วยยกระดับตลาดให้ปลอดภัย จากนั้นพิธีกรได้ลงพื้นที่ตลาดและสัมภาษณ์เจ้าของร้านค้าที่ชนะการประกวด ณ ร้านค้านั้นๆ พร้อมสัมภาษณ์ลูกค้าของแต่ละร้านค้า ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ทีมวิจัยได้จัดให้มีดนตรีและนักร้องเพื่อเรียกความสนใจจากลูกค้า และมีการจับสลากชิงรางวัล แจกถุงผ้าตลาดปลอดภัย และเงินสดมากกว่า 6,000 บาท สร้างความสนุกสนานให้แก่แม่ค้าและลูกค้าผู้มาจับจ่ายภายในตลาดโดยทั่วกัน หลังจากการจัดกิจกรรมแล้ว ทีมวิจัยจะได้นำผลการวิจัยมาพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตลาดอาหารปลอดภัย และได้นำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไปดำเนินการและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าภายในตลาด ซึ่งจักได้พยายามนำอาหารปลอดภัยมาสู่ผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยต่อไป

          ทีมวิจัยโครงการกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานีต้องขอบคุณคณะผู้บริหาร แม่ค้า และลูกค้าตลาดดอนกลาง และตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลกับทีมวิจัยด้วยดีเสมอมา และทีมวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ ทีมวิจัยโครงการกลยุทธ์ทางการตลาดฯ