มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพชาวไร่มันสำปะหลังอินทรีย์และพิธีลงนาม สัญญาการซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 มกราคม 2563 , 21:48:55     (อ่าน 875 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เข้าร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยานใน พิธีลงนาม สัญญาการซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์  ระหว่างผู้ซื้อ นำโดย นายเดชพนต์  เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มบริษัท อุบลไบโอเอทานอล และผู้ผลิต “เกษตรกร” จำนวน 104 ราย จาก 8 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี และจาก 1 อำเภอ ในจังหวัดยโสธร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สถานบันการศึกษา และภาคประชาชนร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่  15 มกราคม 2563

            ในส่วนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ภายใต้รูปแบบอุบลโมเดล สามารถผ่านมาตรฐานอินทรีย์ไทย และมาตรฐานอินทรีย์สากล รวมพื้นที่ 662 ไร่ จาก 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโขงเจียม อำเภอตระการพืชพล อำเภอตาลสุม อำเภอนาเยีย อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอวารินชำราบ อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอสิรินธร ในจังหวัดอุบลราชธานี และอีก 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และมีเกษตรกรเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน จำนวน 1,518 ราย คิดเป็นพื้นที่ 7,743 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยของกรมวิชาการเกษตร

            สำหรับการจัดงานในวันนี้นอกเหนือจากการลงนามสัญญารับซื้อแล้ว ยังมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ และทันสมัยทันเหตุการณ์ ผ่านการอบรมสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพชาวไร่มันสำปะหลังอินทรีย์ 5 ดี : สุขภาพดี ผลผลิตดี รายได้ดี ระบบนิเวศดี และเศรษฐกิจดี” และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา พร้อมทั้งจัดคลินิกเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังอินทรีย์

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อุบลไบโอเอทานอล / ข้อมูล
SDG Hashtag :