มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            





โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:27:13     (อ่าน 878 ครั้ง)  



              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 หรือ innOOpdc 2 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. รับเกียรติจาก นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรมีผู้ผ่านการศึกษาอบรม 25 คน พร้อมจัดให้มีการนำเสนอสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม จำนวน 25 ผลงานนวัตกรรม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณารางวัลนวัตกรรม โดยแบ่งออกเป็น ระดับดีเด่นจำนวน 1 รางวัล และระดับดี จำนวน 2 รางวัล  โดยผลงานของ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับดีเด่น นวัตกรรม “เครื่องตรวจสารต้านมะเร็งในพืช” โอกาสนี้ยังได้ Pitching ผลนวัตกรรม ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในผลงานนวัตกรรม ที่ตรงกับความต้องการของรัฐบาลอีกด้วย ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562ที่ผ่านมา

                                                เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว