มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย โครงการวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 2


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 , 17:52:32     (อ่าน 845 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก

University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

โครงการวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ “โครงการวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ ชั้น 2 ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.อรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Ms. Yanuar  Primanda อาจารย์จาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย กล่าวขอบคุณ สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดขึ้น ภายใต้ “โครงการวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 3 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันด้วย

          ดร.อรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการและกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ที่ครั้งนี้ ทางสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความยินดีต้อนรับ อาจารย์และทีมนักศึกษาที่เดินทางมาจาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความพร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือน เพราะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานอย่างแท้จริง และในครั้งนี้มีอาจารย์ จำนวน 1 คน และทีมนักศึกษาที่เดินทางมาจาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมดี ๆ ซึ่งทุกคนมีความประทับใจเป็นอย่างมากกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดขึ้นและการต้อนรับที่อบอุ่นมากครั้งนี้

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว