ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ม.อุบลฯ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา University of Foreign Language Studies - The University of Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ,     (อ่าน 498 ครั้ง)  


            เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์จัดงานต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา University of Foreign Language Studies - The University of Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ พร้อมด้วย นางสาวจริญดา บุญจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ต้อนรับ Dr. Le Van Ba รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะ English for Specific Purposes Department และคณาจารย์ Tran Van Thu, Lo Van Pang, Tran Thi Thuy Oanh และ Ho Thi Thuc Nhi ซึ่งในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของเชียร์ลีดเดอร์คณะศิลปศาสตร์ร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย การพบปะกับนักศึกษาบัดดี้ และการเยี่ยมชมการสาธิตการแกะเทียนพรรษาและกิจกรรมชุมชน ณ วัดผาสุการาม

              โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างประเทศ จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 - 7 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีนักศึกษาจาก University of Foreign Language Studies - The University of Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 36 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาจากหลักสูตร Business English, English, และ Tourism English นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการอบรมในหลักสูตร (1) English for Career Preparation และ (2) Intercultural Communication และได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ข่าว: พัชรินทร์ จงใจ 

ขอบคุณภาพจากคณะศิลปศาสตร์