ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > โครงการภายใต้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   | ค้นหาเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา Exit Exam ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)