ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   | ค้นหาเอกสาร
ตามภาระงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การเกษียนออนไลน์ในระบบ DMS (ระดับหน่วยงาน)
แผ่นพับการทำลายเอกสาร