ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > โครงการภายใต้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   | ค้นหาเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดอบรมเตรียมสอบสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ Exit Exam ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดอบรมเตรียมสอบสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ UBU-Test ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563