ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ   | ค้นหาเอกสาร
นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เข้าศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561-2564
นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เข้าศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2563-2565