ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเรียนเต็มเวลา   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Names of applicants who pass exam-CMP