ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ   | ค้นหาเอกสาร
รายชื่อตําแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551