ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   | ค้นหาเอกสาร
● รายงานผลการดำเนินโครงการฯ
- กิจกรรมย่อยที่ 2.1 รายงานโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
- กิจกรรมย่อยที่ 2.1 รายงานโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5
- กิจกรรมย่อยที่ 2.2 รายงานโครงการสร้างทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์
- กิจกรรมย่อยที่ 2.3 รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง ครั้งที่ 1 กิจกรรม Learning English with Sunny Burns และ Inspiring and Motivating English Learning by Teacher Greg
- กิจกรรมย่อยที่ 2.3 รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง ครั้งที่ 2 กิจกรรม International Day 2017
- กิจกรรมย่อยที่ 2.3 รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง ครั้งที่ 3 กิจกรรม English Table และกิจกรรม English Movie Day
- กิจกรรมย่อยที่ 2.3 รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง ครั้งที่ 4 กิจกรรม Encouraging English Learning and Critical Thinking for UBU Students
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (19 รายการ)