ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   | ค้นหาเอกสาร
รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษา
รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากร
รายงานผลการดำเนินโครงการ วันอาเซียน