คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดทิศทางนโยบายของสภามหาวิทยาลัย สำหรับปี พ.ศ. 2560 - 2562"


โพสโดย สิรินทรา พุฒจันทร์     โพสวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ,     (อ่าน 796 ครั้ง)  


นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดทิศทางนโยบายของสภามหาวิทยาลัย สำหรับปี พ.ศ. 2560 - 2562" ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป Search