คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทบาท อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัย