มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 , 10:57:48     (อ่าน 843 ครั้ง)         เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ในโอกาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมุมอินเดีย Indian Corner กลุ่มศึกษาอินเดียและมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม ณ สำนักวิทยบริการ ภายในงานจัดให้มีการแสดงวัฒนธรรมอินเดีย โดยนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ การกล่าวสุนทรพจน์ การมอบรางวัลนำเสนองานยอดเยี่ยมและผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในรายวิชารัฐ สังคม และนโยบายการต่างประเทศร่วมสมัยของอินเดีย หลักสูตรวิชาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร บุลคากร นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และผู้ติดตาม

      นอกจากนี้ H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศ และผู้ติดตาม ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ แต่ละคณะได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ผลงาน และร่วมหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต

      พร้อมนี้ H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศ และผู้ติดตาม ยังได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโยคะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด ตำบลธาตุ โดยเป็นหนึ่งในโครงการของ กลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะรัฐศาสตร์ อีกด้วย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :