มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 , 09:31:08     (อ่าน 1,045 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

--------------------------------------

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมนำผู้ร่วมพิธีประกอบพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

           สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา เสวยราชที่กรุงศรีอยุธยาได้ประมาณ 10 ปี จึงทรงมีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่า คือเมืองลวธานีหรือลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่สอง ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิศราชธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบูรพาประเทศที่เป็นมิตรและสนิทสนมกับชาวยุโรปที่ต่างมุ่งหวังครอบครองอาณาจักรสยาม และด้วยพระปรีชาญาณได้ทรงตัดสินพระทัยเลือกเจริญสัมพันธไมตรีอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศฝรั่งเศสเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับประเทศฮอลันดา ด้วยพระวิจารณญาณอันสูงส่งจึงได้ดำเนินการทางการทูตด้วยความละเอียด สุขุม รอบคอบ ทรงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนทูต ซึ่งนับได้ว่าบรรลุผลสำเร็จทางการทูต ด้วยผลแห่งการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ ในยุโรปเป็นผลให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรม ทำให้นำความเจริญด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้า สถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ และยังทรงมีพระปรีชาในด้านศิลปะวรรณคดีเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยไว้หลายเรื่อง เช่น พระราชนิพนธ์โคลงเรื่องทศรถสอนพระราม พาลีสอนน้อง ราชสวัสดิ์ สมุทรโฆษคำฉันท์ เป็นต้น สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จดำรงราชสมบัตินาน 32 ปี จึงทรงประชวรและเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2231 สิริพระชนมายุได้ 56 พรรษา

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :