มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
3 ทีมนักศึกษา ม.อุบลฯ โชว์...ผลงาน คว้า 3 รางวัล ชนะเลิศ เดินหน้าประกวดระดับประเทศ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 , 00:24:08     (อ่าน 1,267 ครั้ง)  3 ทีมนักศึกษา ม.อุบลฯ โชว์...ผลงาน คว้า 3 รางวัล ชนะเลิศ เดินหน้าประกวดระดับประเทศ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง   

----------------------------------------

           ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 3 ทีม ที่คว้า 3 รางวัลในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราและส่งผลงานเข้าประกวด หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ผลปรากฏว่า ผลงานหมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท โดยมี นางสาวบุษยารัตน์  สรรศรี นางสาวภริดา  ปักปิ่น นางสาววรรณภา  แก้วนิล และ นางสาวศิริพร  แก่นจันทร์ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับเงินรางวัลจำนวน 30,000.- บาท และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับประเทศเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 120,000บาท ผลงานแผ่นประคบร้อนไฟฟ้าจากยางพาราที่สร้างสรรค์ โดยมี นางสาวณัฐพร  อัคพิน นางสาวชลธิชา  บัวโรย และ นายณรงค์เดช  อุราเลิศ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับเงินรางวัลจำนวน 20,000.- บาท และ ผลงาน Two-in-one rubber cushion โดยมี นายภาณุพงศ์  พรมสุวรรณ นายพินิจนันท์  สุพร นางสาวสุภาวดี  นิยมชาติ และ นางสาวชุติมา  อิ่มใจ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม รับเงินรางวัลจำนวน 10,000.- บาท โดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราระดับเขต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการยางพาราเข้าร่วมประกวด ทั้งนี้ การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสร้างสรรค์ และประเภทผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยแบ่งเป็นเขตภาคเหนือ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขตภาคกลางและตะวันออก เขตภาคใต้ตอนกลางและเขตภาคใต้ตอนล่าง ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000.- บาท สำหรับผู้ชนะเลิศระดับเขตจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับประเทศเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 120,000.- บาท ต่อไป

           นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 3 ทีม ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยสามารถคว้า 3 รางวัลในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราและส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จและของขวัญครบรอบ 31 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้ร่วมกัน

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :