มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อธิการบดี ม.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรและนักศึกษา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากโควตาวัคซีน (รอบที่ 1) โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 , 14:05:28     (อ่าน 951 ครั้ง)                  ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฏาคม 2564 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรและนักศึกษา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (AstraZeneca) ตามนโยบาย ม.อุบลฯ วัคซีน 100% ซึ่งดำเนินการโดย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรโควตาวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษา รอบที่ 1 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งแบ่งเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากร และ ให้กับนักศึกษาที่จำเป็นต้องไปฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศหรือไปฝึกปฏิบัติงานในประเทศ ที่ต้องการเอกสาร Certification รับรองการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเวลา 08.00 - 18.00 น. 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :