มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
กิจกรรมรวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 31 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 29 กรกฏาคม 2564


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 , 13:49:41     (อ่าน 801 ครั้ง)             เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นำโดย รศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ พร้อมด้วยบุคลากร มอบสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่น้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการพร้อมนี้ คุณวาสนา เกียรติกวินพงศ์ ผู้บริหารศูนย์จำหน่ายไอศกรีม วอลล์ อุบลราชธานี เดินทางมายัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อมอบ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 400 แท่ง ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับบริการบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมี ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ และภก.จักรก?ฤษ บุษพันธ์ หัวหน้างานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับมอบ

        กิจกรรมรวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 29 กรกฏาคม 2564
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :