มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดงานปฐมนิเทศ โครงการจัดระเบียบและควบคุมสุนัขจรจัด ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 30 มิถุนายน 2564 , 15:25:33     (อ่าน 977 ครั้ง)                  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานบริหารภาพและสิ่งแวดล้อมจัดงานปฐมนิเทศ โครงการจัดระเบียบและควบคุมสุนัขจรจัด ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายนุกุล  มงคล หัวหน้าโครงการ ชี้แจงการดำเนินการโครงการจัดระเบียบและควบคุมสุนัขจรจัด  ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดเวทีร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงในชุมชน  และร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการสุนัขในชุมชน โดย  นายสัตวแพทย์สุพจน์  รสจันทร์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ  ชารีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและภูมิทัศน์  และ ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ เวทีการประชาสัมพันธ์และกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการบริหารจัดการสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การจัดดำเนินการรวบรวมสุนัขเพื่อจัดทำทะเบียนประชากรสุนัข ฉีดวัคซีน และพิจารณาทำหมันเพื่อควบคุม และจัดสร้างแนวร่วมเพื่อการสื่อสารในการดูแล  ให้อาหาร  จัดหาบ้านใหม่ให้กับสุนัข ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :