มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
น.ศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารองชนะเลิศ ประกวดอาหารเพื่องานไมซ์อย่างยั่งยืน ในงาน MICE Career Day 2021


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 มิถุนายน 2564 , 11:02:14     (อ่าน 1,208 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดอาหารเพื่องานไมซ์อย่างยั่งยืน และ รางวัลชมเชย การแข่งขันการจัดห้องประชุมแบบยั่งยืน ในการแข่งขันทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ MICE Career Day 2021 (Online Platform)  ระดับภูมิภาค  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผ่านรูปแบบการแข่งขันแนวใหม่ แข่งขัน ณ ที่ตั้งผ่าน Live ผ่านโปรแกรม Zoomจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.หรือ TCEB) ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมแข่งขัน เมื่อวันที่ 27มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

              การจัดแข่งขันทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ MICE Career Day 2021จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาสถาบันการศึกษา และบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความรู้และเพิ่มศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ เปิดโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดกิจกรรม MICE Career Day 2021 กำหนดให้มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ประกอบด้วยการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะ การแข่งขันทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ และกิจกรรมพบผู้ประกอบการ

               ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลการแข่งขัน 2รายการ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดอาหารเพื่องานไมซ์อย่างยั่งยืนทีม UBU KIT Club และ รางวัลชมเชย การแข่งขันการจัดห้องประชุมแบบยั่งยืน ทีม Catering UBU Team 

การแข่งขันอาหารเพื่องานไมซ์อย่างยั่งยืนทีม UBU KIT Club สมาชิกประกอบด้วย

          นางสาวกัญจนา  บุญมาทน ชั้นปีที่ 3

          นางสาวสิลานี  สีหนาท  ชั้นปีที่ 3

          นายนฤเบศ จันทร์สวัสดิ์ ชั้นปีที่ 3

          นายพุฒิพงศ์ โพธิ์ศรี ชั้นปีที่ 3

          นางสาววรรณภา ไชยประเสริฐ ชั้นปีที่ 3

          นายพัชรพงศ์  พิสมัย ชั้นปีที่ 2ผู้ช่วยทีมงานออนไลน์

          นางสาววริยดา สนองวงศ์ ชั้นปีที่ 2ผู้ช่วยทีมงานออนไลน์

          โดยมี อาจารย์ภูริชญ์  นันทะเสน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

การจัดห้องประชุมแบบยั่งยืนทีม Catering UBU Team สมาชิกประกอบด้วย

           นายธนวัฒน์  การิน ชั้นปีที่ 4

           นายสิทธิศักดิ์  พงศ์อนันต์  ชั้นปีที่ 2

           นายธีรวัฒน์  สลักลาย ชั้นปีที่ 2

           นายถาวร  พิมหล่อ ชั้นปีที่ 2

           นายกิติศักดิ์ ริพิมพ์ ชั้นปีที่ 2ผู้ช่วยทีมงานออนไลน์

           นายพงศธร กุดเหลา ชั้นปีที่ 2ผู้ช่วยทีมงานออนไลน์

           โดยมี อาจารย์ภูริชญ์  นันทะเสน และอาจารย์จิรภา  โสภณ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :