มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สหกรณ์?ออมทรัพย์มหา?วิทยาลัย?อุบล?ราชธานี จำกัด มอบเครื่องมืออุปกรณ์?ทางการแพทย์ รพ.ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงษ์     วันที่ 29 มิถุนายน 2564 , 17:17:58     (อ่าน 1,068 ครั้ง)               ?สหกรณ์?ออมทรัพย์?มหา?วิทยาลัย?อุบล?ราชธานี? จำกัด ?โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย?อันพิมพ์ ?ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเครื่องมืออุปกรณ์?ทางการแพทย์ ได้แก่ ?เครื่องวัดความดันโลหิต?จำนวน?2?เครื่อง และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย?อุบล?ราชธานี?เพื่อใช้ในการตรวจวัดความดันโลหิต สำหรับผู้ตรวจและเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยมี นายเพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์?  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์?และการสาธารณสุข ?เป็นตัวแทนในการรับมอบ โอกาสนี้ คณบดีได้นำเยี่ยมชมพื้นที่บริการในส่วนต่างๆของโรงพยาบาลมหา?วิทยาลัย?อุบล?ราชธานี อาทิ พื้นที่บริการ ชั้น 1 และ หอผู้ป่วย ชั้น 8ซึ่งเปิดบริการตลอด 24 ชม. เมื่อวันที่?25?มิถุนายน?2564 ที่ผ่านมา

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :