ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบ TOEFL


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ,     (อ่าน 371 ครั้ง)  


วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเตรียมสอบ TOEFL ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือว่าเป็นโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี หัวข้อการอบรมประกอบด้วย การอ่าน การฟัง และการเขียน

ข่าว: กาญจนา มะโนมัย

ภาพ: ญาดา วัดละเอียด