ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน (Youth Summer Camp)


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ,     (อ่าน 433 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน (Youth Summer Camp)โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A-B โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 60 คน ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษา/บุคลากรจาก University of Hawaii of Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นับว่าเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้วัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายองค์การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ข่าว: กาญจนา มะโนมัย