ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขั้นตอนการขอใช้บริการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จองขอใช้เครื่องมือ บริการทดสอบตัวอย่าง จองห้องประชุม อัตราค่าบริการอื่นๆ
           

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

สแกน QR code หรือ คลิก

ภาพกิจกรรม

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.
คณะกรรมการหน่วยงาน Food Innopolis อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิ...
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (...
พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทายาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2” วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม Grand Hall
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและการสำรวจสถานภาพความ...

แผนที่

ปฏิทินจองขอใช้ห้องประชุม • สิงหาคม
  2022
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
   

หมายเหตุ : หากมีการจองจะขึ้นแถบสีเขียวคลุม