ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระดับน้ำหนองอีเจม รายวัน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.

วัดได้ที่ ระดับ 1.27 เมตร จาก ระดับพื้นที่ทั้งหมด 3.20 เมตร

..............................................................

รายงานสรุปปริมาณน้ำดิบหนองอีเจม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2563

ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563


 

กราฟแสดงระดับน้ำหนองอีเจม
 

 

ดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลรายงานระดับน้ำหนองอีเจม ประจำปี 2563

1. ระดับน้ำประจำเดือน มกราคม 2563

2. ระดับน้ำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

3. ระดับน้ำประจำเดือน มีนาคม 2563

4. ระดับน้ำประจำเดือน เมษายน 2563

5. ระดับน้ำประจำเดือน พฤษภาคม 2563

6. ระดับน้ำประจำเดือน มิถุนายน 2563

7. ระดับน้ำประจำเดือน กรกฎาคม 2563

8. ระดับน้ำประจำเดือน สิงหาคม 2563

9. ระดับน้ำประจำเดือน กันยายน 2563 

 

............................................................


Banner