มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. จัดกิจกรรมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2567


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 มิถุนายน 2567 , 13:16:38     (อ่าน 71 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี รศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาต่างชาติ พร้อมนี้ ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ นำ บุคลกร แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวก และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบุณทริก สำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

          ซึ่งในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับนักศึกษาต่างชาติ จากหลากหลายประเทศ อาทิ กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว จีน เวียดนาม และติมอร์เลสเต  โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น ได้แสวงหาความร่วมมือกับ ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งองค์กรภายในประเทศ และ องค์กรต่างประเทศ เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม และสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับภูมิภาคต่อไป
SDG Hashtag : #SDG4

Tag อื่นๆ :