มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
Science Park ม.อุบลฯ ยกทีมประกวดไอเดียธุรกิจ คว้า 3 รางวัล เวที Startup Thailand League 2024 ระดับภูมิภาค


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 14 มิถุนายน 2567 , 08:52:50     (อ่าน 136 ครั้ง)            หน่วยพัฒนาสตาร์ทอัพ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2024 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ทีม ซึ่งจัดขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน 3 ทีม  เป็นรางวัลและเงินสนับสนุนจากการแข่งขัน เพื่อจัดทำ Prototype 2 ทีม ที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเพื่อแข่งขันชิงสุดยอด Startup ระดับประเทศต่อไป โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดแข่งขันในครั้งนี้

ได้แก่รางวัลชนะเลิศ

ทีม FBP1

ผลิตภัณฑ์ : กระดาษจากตอซังข้าว ภายใต้แบรนด์ GreenFang

ได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้นมูลค่า 35,000บาท

สมาชิกในทีม

1.นางสาวกนกวรรณ สายสวัสดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี ชั้นปีที่ 3

2.นายกฤษดา อินทนิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3

3.นายวิสุทธิ์ นามบุราณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3

4.นายปวิณ อรอินทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3

5.นายธนากร โอชาพันธ์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3

 

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม MISKA, MUSKA, MILD MOUSSE

ผลิตภัณฑ์ : ทำความสะอาดเส้นผมสูตรไม่ใช้น้ำ

ได้รับรางวัลทั้งสิ้นมูลค่า 30,000บาท

สมาชิกในทีม

1. นายธนากรณ์ เทพารักษ์ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 3

2. นางสาวการะบุหนิง แสนไชย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 3

3. นางสาววริศรา ไชยรักษ์ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน ชั้นปีที่ 3

4.  นางสาววิชณี แสงชาติ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 3

 

นอกจากนี้ ขอแสดงความยินดีกับทีม CBD

ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์มาร์คบำรุงรักแร้จากสารสกัดกัญชง ที่ได้รับเงินสนับสนุนมูลค่า 25,000 บาท ในการจัดทำ Prototype

โดยมีสมาชิกทีม ได้แก่

1. นางสาวปภัสสร มโนบุตร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชั้นปีที่ 4

2. นายภัทรเกียรติ พละมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชั้นปีที่ 4

3. นางสาวพรชิตา ลาพรมมา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชั้นปีที่ 4

4. นายปรเมษฐ์ พรมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชั้นปีที่ 4

 

          ทั้งนี้ เวที Startup Thailand League เป็นเวทีการประกวดไอเดียธุรกิจ Startup และเป็นเวทีแข่งขันระดับประเทศ โดยเน้นกลุ่มนักศึกษาเป็นหลัก วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ การตระหนัก สามารถพัฒนาออกแบบไอเดียธุรกิจรวมถึงการพัฒนาไอเดียนั้น ไปสู่การทำธุรกิจสตาร์ทอัพได้ในอนาคต ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยร่วมเข้าแข่งขันมากกว่า 40 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทีมแข่งขันมากกว่า 200 ทีม
SDG Hashtag : #SDG8 #SDG9