มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      




ม.อุบลฯ ต้อนรับ University of Hawaii at Manoa สหรัฐอเมริกา ในโครงการ UBU-UH Project 2024 ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษา บุคลากร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 12 มิถุนายน 2567 , 14:10:03     (อ่าน 252 ครั้ง)  



          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยฮาวาย University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ UBU-UH Project 2024 รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำ ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลที่จำเป็น และสิ่งอำนวยความสะดวก ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

          โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น ได้ร่วมกับ University of Hawaiiในการร่วมกันดำเนินโครงการ ภายใต้ชื่อ UBU-UH Project 2024ซึ่งทั้ง 2 สถาบันได้ดำเนินโครงการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 11 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ แก่ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านกิจกรรมการฝึกสอนและการอบรม โดย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก University of Hawaii

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น ได้แสวงหาความร่วมมือกับ ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งองค์กรภายในประเทศ และ องค์กรต่างประเทศ เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์กร พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่ นักศึกษา บุคลากร และสร้างเครือข่ายความร่วมในระดับภูมิภาคต่อไป




SDG Hashtag : #SDG1 #SDG4 #SDG17