มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 , 16:54:33     (อ่าน 569 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

------------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปีพุทธศักราช 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชน วางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถาบันพระปกเกล้าจึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีวันสำคัญเกี่ยวกับพระองค์ว่าสมควรกำหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ คือ วันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 โดยให้กำหนดวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” อันเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ  

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว/ภาพ กองกลาง ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :