มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จับมือ สธ. ร่วม 15 สถาบัน ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รองรับการบริการระบบสุขภาพในอนาคต


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 , 14:09:59     (อ่าน 105 ครั้ง)            รศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ รับเกียรติจาก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมเมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

           นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า สำหรับการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการจัดทำข้อกำหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถดำเนินการผลิตแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทุกแห่ง จะเป็นผู้จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานของแพทยสภา ส่วนกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกคู่ความร่วมมือของโรงพยาบาลในสังกัด จะรับผิดชอบจัดการศึกษา ในชั้นปีที่ 4-6 ตามหลักสูตร โดยจะเริ่มดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือทั้ง 16 แห่ง มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันผลิตแพทย์ที่ดี  มีคุณภาพและดูแลให้คงอยู่ในระบบให้มากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ ในอนาคต

            การลงนามฯ วันนี้ เป็นการตกลงความร่วมมือกันในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการดำเนินงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทย ซึ่งคาดการณ์ว่าในช่วง 6-10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะผลิตแพทย์ได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละประมาณ 5,000 คน ซึ่งจะทำให้จำนวนแพทย์ต่อประชากรเพียงพอที่จะรองรับระบบสาธารณสุขของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งตอบสนองเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์ ตามนโยบายของรัฐบาล” นายแพทย์โอภาสกล่าว
SDG Hashtag : #SDG3