มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 , 19:36:57     (อ่าน 531 ครั้ง)  ม.อุบลฯ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

----------------------------------

          รองศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ซึ่งจะเวียนมาบรรจบครบรอบในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

           ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ ดร.สุทธินันท์  ศรีอ่อน อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์และเป็นผู้ประพันธ์บทอาเศียรวาท เพื่อใช้ในการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” และขอขอบคุณ นางหฤทัย  จางวาง ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี บุคลากร และทีมงานฝ่ายรายการโทรทัศน์ ที่ให้อนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการบันทึกเทปถวายพระพรมา ณ โอกาสนี้

บทอาเศียรวาทถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3  มิถุนายน 2521 (ประจำปี 2567)

-----------------------------------

                      ศุภมงคล  เฉลิมพระชน-มพรรษา            ขวัญประชา  คู่บารมินทร์  ปิ่นเกศี           

           สี่สิบหก พระวัสสา  เปี่ยมเปรมปรีดิ์                     ทวยเทพไท้  ทั่วภพตรี  ถวายพร

                      พระทรงเป็น  เอกอัคร  นารีนาถ             ถวายงาน  เบื้องบาท  อดิศร

           ทรงสง่า  ทรงภักดี  บดินทร                            พสกนิกร  แซ่ซ้อง  เกริกก้องไกล

                      อัญเชิญคุณ พระตรีรัตน์  พิพัฒน์ผล        จตุรพิธ  พรมงคล  ผุดผ่องใส

           ประชุมเชิญ  ถวายพร  มิ่งขวัญไทย                    อวยสวัสดิ์  เฉลิมชัย  นิรันดร์กาลฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

รองศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

อาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

โดย ดร.สุทธินันท์  ศรีอ่อน ประพันธ์บทอาเศียรวาท

                                                                                              

                                                      ---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :