มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. ขอแสดงความยินดี กับ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น เภสัชกรแห่งชาติ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 , 14:17:30     (อ่าน 162 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ 
 
ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เภสัชกรสมพล ประคองพันธ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงโพยม วงศ์ภูรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณากรั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น เภสัชกรแห่งชาติ
ตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2567 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรแห่งชาติSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :