มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ขอเชิญ ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล ม.อุบลฯ รวมใจ จัดหาทุนสร้างอนุสรณ์สถานแด่ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 , 15:02:17     (อ่าน 186 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมศิษย์เก่าทุกคณะ /องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ ร่วมจัดโครงการผ้าป่ามหากุศล “ม.อุบลฯ รวมใจ จัดหาทุนสร้างอนุสรณ์สถานแด่ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี” อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณความดี คุณูปการที่ท่าน ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงพร้อมใจสร้างอนุสรณ์สถาน ผ่านโครงการผ้าป่ามหากุศลขึ้น กำหนดทอดผ้าป่าฯ ในวันที่ 23พฤษภาคม 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา

          รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี นับว่าท่านเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญทางการศึกษา เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับตั้งแต่ปี 2529ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี 2533 ระยะเวลากว่า 38 ปี คุณูปการของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี นอกจากพัฒนาด้านการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแล้ว ท่านยังมองถึงการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมที่สนับสนุนภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น จนทำให้ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นยอมรับในทุกระดับ

            เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ดำเนินการสร้างอนุสรณ์สถานแด่ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงาน/คณะ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย/คณะ องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา กำหนดสถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณด้านหน้าด้านหน้าอาคารสารสนเทศสมจิตต์  ยอดเศรณี สำนักวิทยบริการ งบประมาณ 1,750,000 บาท ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353-000 ต่อ 1095 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือ เพจ UBUalumni  http://www.facebook.com/UBUalumni

                                                                     เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :