มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 , 16:21:38     (อ่าน 422 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

------------------------------

                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(มอบ.) โดย นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมบุคลากร และชมรมดนตรีไทย นำทีมโดย อาจารย์มิตต  ทรัพย์ผุด และอาจารย์พัน  พงษ์ผล อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม/ควบคุมวงฯ พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมดนตรีไทยร่วมบรรเลง ในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 12 อุบลราชธานี อาคารหลวงศรีโภคา วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสำเริง  ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน/องค์กรการกุศล องค์กรภาคเอกชน รดน้ำสังข์รูปเจ้าพ่อ, เจิมรูปจนครบทุกรูป พร้อมทั้งวางพวงมาลัยสักการะ โหราอ่านโองการบวงสรวง ประธานในพิธีกล่าวคำบูชาขอพระจ้าพ่อ พร้อมโปรยข้าวตรอกดอกไม้บนเครื่องสังเวยและรดน้ำสังข์ให้แก่คณะผู้บริหาร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี และสุหร่ายน้ำมนต์ให้แก่ผู้ร่วมพิธี จากนั้น เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ชั้น 1 อาคารหลวงศรีโภคา  

          ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดย กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้แจ้งแนวทางการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน โดยกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ในภารกิจพิธีการศพได้รับพระราชทาน เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เนื่องจากเป็นวันที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เริ่มปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเต็มรูปแบบทั่วประเทศ และให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป ของทุกปี

-------------------------------------

นางสาวพัชราภา  พูลทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ข่าว/ภาพ กองกลาง ม.อุบลฯ
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG11

Tag อื่นๆ :