มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คึกคัก เจ้าทุยตะลุย ม.อุบลฯ แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศไทย UBON ROBOT GAMES 2024


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 เมษายน 2567 , 23:52:17     (อ่าน 158 ครั้ง)                 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศไทย UBON ROBOT GAMES 2024 (URG 2024) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน และ นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน มีทีมนักเรียนและเยาวชนจากทั่วประเทศ ร่วมการแข่งขัน จำนวน 113ทีม แบ่งเป็น รุ่น Junior และ รุ่น Seniorรับเกียรติจาก นางทรงลักษณ์  วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบรางวัล นอกจากนี้ ในงานยังมีการเสวนาทางวิชาการ และการแสดงผลงานทางด้าน Smart City and Automationณ ลาน Event Hall ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

             นับเป็นครั้งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศไทย UBON ROBOT GAMES 2024 (URG 2024) เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี พัฒนาหุ่นยนต์ผ่านการเขียนโปรแกรม  เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการออกแบบ และการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมของประเทศชาติ

ในส่วนของการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศไทย UBON ROBOT GAMES 2024 (URG 2024) ทีมที่เข้าแข่งขันรับโจทย์ปฏิบัติภารกิจ “เจ้าทุยตะลุย ม.อุบลฯ” โดยใช้แผนผังอาคารเรียนในพื้นที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10 คณะ 1 วิทยาลัย ในการปฏิบัติหน้าที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ วางสิ่งของตามจุดต่างๆ การแข่งขันแบ่งเป็น รอบคัดเลือก รอบ 32 ทีม รอบ 16 ทีม รอบ 8 ทีม และรอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะเลิศได้รับโล่เกียรติคุณจากองคมนตรี และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมได้รับสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2024 ที่ประเทศสิงคโปร์ ผลการแข่งขัน

             รางวัลชนะเลิศ รุ่น Junior ได้แก่ ทีม Por & Robot โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

             รางวัลชนะเลิศ รุ่น Seniorได้แก่ ทีม KWS3 โรงเรียนขุนหาญวิทยานุสรรค์ จ.ศรีสะเกษ

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะกรรมการตัดสิน และนักศึกษาร่วมจิตอาสาช่วยงาน บรรยากาศสุดคึกคักจากกองเชียร์และผู้เข้าชมงานจำนวนมากตลอด 2 วัน ในการจัดการแข่งขัน

นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศไทย UBON ROBOT GAMES 2024 สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดีในอนาคต

                  งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :