มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ผู้บริหาร มอบ.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 เมษายน 2567 , 11:15:04     (อ่าน 165 ครั้ง)         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระกุศลและถวายพระพร   โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี และร่วมลงนามถวายพระพร เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  วันที่ 29 เมษายน 2567

       สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงเป็นพระราชโอรสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี/ข้อมูลและภาพ
SDG Hashtag : #SDG4