มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ส.อ.ท. อุบลฯ ร่วมกับ มอบ.และภาคีเครือข่าย จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย UBON ROBOT GAMES 2024


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 28 เมษายน 2567 , 10:18:27     (อ่าน 178 ครั้ง)      สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี (ส.อ.ท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.)และภาคีเครือข่าย จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย UBON ROBOT GAMES 2024 ส่งเสริมทักษะเยาวชนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการออกแบบและการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมของประเทศชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน และ นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 113ทีม ซึ่งทีมชนะเลิศ ได้รับสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2024 ที่ประเทศสิงคโปร์  นอกจากนี้ ในงานยังมีการเสวนาทางวิชาการ และการแสดงผลงานทางด้าน Smart City and Automationณ ลาน Event Hall ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

      สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย UBON ROBOT GAMES 2024 นับเป็นครั้งที่จัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการออกแบบ และการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมของประเทศชาติ อีกทั้งเยาวชนได้รู้จักการออกแบบ ค้นคว้า พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ด้านการออกแบบการพัฒนาหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ ตามภารกิจที่มอบหมายคือ หุ่นยนต์ควายตู้ ตะลุย ม.อุบลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการเตรียมความพร้อม สู่ศตวรรษแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละรุ่น จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2024 ที่ประเทศสิงคโปร์ พร้อมรับโล่เกียรติคุณจากองคมนตรี และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :