มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 27 เมษายน 2567 , 19:12:19     (อ่าน 521 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน

“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

------------------------------------------

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมอบหมาย นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี วางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกล่าวถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือ ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระราชสมภพ ณ พระราชวังจันท์ เมื่อปีพุทธศักราช 2098 พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ มีพระอัจฉริยภาพและฝีพระหัตถ์ในทางการรบ ทรงตากตรำพระวรกาย ในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ โดยมิได้ว่างเว้น นับตั้งแต่พระชนมายุ 16 พรรษา  

           ทั้งนี้ ด้วยคณะรัฐมนตี ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

-----------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG17

Tag อื่นๆ :