มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 30 มกราคม 2567 , 10:58:27     (อ่าน 514 ครั้ง)  อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

 --------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมให้บริการ ภายใต้แนวคิด "Total Innovation Solutions” โดยมี นางสาวสุณีย์  เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน นายสำเริง  ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์

           รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่าอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของพื้นที่ ดำเนินการภายใต้แนวคิด "Total Innovation Solutions” ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ตลอดจนการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตได้อย่างยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วย

           ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมนี้ ได้รับงบประมาณก่อสร้างจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)งบประมาณ 259,660,000.- บาท กลุ่มอาคารถูกออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง ได้แก่อาคารผาแต้ม และอาคารแม่น้ำสองสี มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 11,603 ตร.ม.พื้นที่ใช้สอยภายในประกอบด้วย พื้นที่ตั้งกิจการสำหรับผู้ประกอบการใหม่ทั้ง StartupSMEและวิสาหกิจต่างๆ พื้นที่ทำงานร่วมกันทั้งในลักษณ์ของ Co-working Spaceและ Maker space ห้องประชุมขนาดต่างๆสำหรับกิจกรรมการประชุม การสัมมนาทางธุรกิจ และสำหรับพบปะ เจรจาทางการค้า ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับภาคเอกชน พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เช่นศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าสินค้านวัตกรรม Fitness ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบสื่อสารที่ทันสมัย เป็นต้น

            ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมยังจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานส่วนหน้าของกระทรวง อว. ในการให้บริการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาของภาคเอกชน ให้บริการด้านการพัฒนาธุรกิจ การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์ การทดสอบ และการสนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนทำกิจกรรมสร้างความเป็นผู้ประกอบการในหมู่นักศึกษาด้วย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ในกลุ่มประเทศ CLVT และเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอาเชียน 10 ประเทศ คู่เจรจา อีก 6 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการทำงาน Total Innovation Solutions

------------------------------------------

นายณรงค์   แดนตะโคตร นักประชาสัมพันธ์ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :