มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ผู้บริหาร ม.อุบลฯ ต้อนรับ บ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หารือความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาบัณฑิตสู่ตลาดงาน


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 25 ธันวาคม 2566 , 10:48:38     (อ่าน 306 ครั้ง)       ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณชัชพล บุญเติม HROD Mgr.และบุคลากรบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า ในโอกาสร่วมหารือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านพัฒนา บุคลากรและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Planning) ของนิสิต/นักศึกษา ก่อนที่เข้าสู่ระบบการทำงานจริง ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี 2  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566  ผ่านมา     

     นอกจากนี้   คณะผู้บริหารบุคลากรบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)   ยังได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี UBU Pilot Plant เพื่อเยี่ยมชมกิจการ   โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (Pilot Plant 1) และโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทผักและผลไม้ (Pilot Plant 2) ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ ลุนผา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ นำเยี่ยมชม

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แสวงหาความร่วมมือกับ ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการบูรณาการร่วมด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนแหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษา ซึ่งนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :