มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา มอบทุนต่อเนื่อง 54 ทุน 1.08 ล้าน แก่นักศึกษา ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 ธันวาคม 2566 , 23:22:17     (อ่าน 436 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ให้การต้อนรับ นายสังวาล พรมสำลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน และคณะ ในโอกาสมอบทุนการศึกษา จำนวน 54ทุน รวม 1,080,000บาท โดยมี นางสาวรมิตา ผูกรักษ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน  ซึ่งมีผู้บริหารคณะ บุคลากร และนักศึกษาทุน เข้าร่วมเป็นเกียรติและเข้ารับทุนในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

          ตามที่ มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561จำนวน 20ทุนๆละ20,000บาท/ปี เป็นทุนต่อเนื่องให้จนสำเร็จการศึกษา และปัจจุบันมีจำนวนทุนทั้งสิ้น 54ทุนๆละ 20,000บาท/ปี รวมเป็นเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,080,000บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วย) แบ่งเป็นทุนรายเก่าต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 1/2566  จำนวน 34ทุน รายใหม่ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2566จำนวน 20ทุน พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานที่มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝันกำหนด มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาทั่วไปแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โอกาสนี้ ตัวแทนนักศึกษาผู้รับทุน ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ที่ได้มอบทุนให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี แบ่งเบาภาระครอบครัวได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ นักศึกษาจะนำทุนที่ได้มาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา และจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ใช้วิชาชีพในการเรียนช่วยเหลือสังคม พร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษารุ่นน้องต่อไป

                                                                   เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :