มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมโครงการคนมีไฟ หนุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ กับ GPSCและกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 ธันวาคม 2566 , 00:05:21     (อ่าน 318 ครั้ง)            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมกับ ดร.ประชา คำภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วม โครงการคนมีไฟ โดยมี คุณปริญดา มาอิ่มใจ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC พร้อมกับผู้แทนกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น 1ใน 5หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคนมีไฟ เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 2566ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม GPSC ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ

          อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนึ่งใน 5 หน่วยงาน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ“คนมีไฟ” พร้อมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 8 จ.อุดรธานี สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ GPSC ร่วมมือกับกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานด้านการศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จากการนำค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไปพัฒนาชุมชนโดยรอบ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :