มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯหารือร่วม สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเทศบาลนครอุบลฯ ขับเคลื่อนเมืองเก่าอุบลฯ สู่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 16 ธันวาคม 2566 , 23:48:51     (อ่าน 289 ครั้ง)                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ นำคณาจารย์จากคณะศิลปะศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ร่วมหารือกับ คุณพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และคุณจินตนา ชูพรวงศ์ นักพัฒนากลยุทธ์พื้นที่สร้างสรรค์อาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี พร้อมกับการส่งเสริมเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

                โดยประเด็นการหารือที่สำคัญประกอบไปด้วย การแนะนำสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อุบลราชธานี ด้านมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แผนการดำเนินงาน โครงการ และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ความคาดหวัง และโอกาสในการต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :