มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ University Of Health Sciences ราชอาณาจักรกัมพูชา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 13 ธันวาคม 2566 , 17:34:01     (อ่าน 330 ครั้ง)          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ Mr. LENG Makara Head of Academic Unit University of health Sciences ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสนำนักศึกษาจำนวน 40 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม C ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา 

       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แสวงหาความมือทางวิชาการกับสถาบันในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมทางวิชาการตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ในระดับสากล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลอีกด้วย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :