มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ชื่นชมกีฬากันเกราเกมส์ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 ธันวาคม 2566 , 23:36:54     (อ่าน 334 ครั้ง)                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ “กันเกราเกมส์ ประจำปี 2566”  ชิงชัย 11 ชนิดกีฬา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ความสำเร็จไม่ใช่เฉพาะการแข่งขันกีฬาได้เหรียญรางวัล ยังมีกิจกรรมการปลูกฝังวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามท้องถิ่นอีสาน ผ่านขบวนพาเหรดของ 10 คณะ 1 วิทยาลัย นำเสนอ 11 ประเพณีอีสานได้อย่างน่าสนใจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และ นายวุฒิชัย  ศรีตุ่น นายกองค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

           สำหรับขบวนพาเหรดของสโมสรนักศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย ที่นำเสนอ 11 ประเพณีท้องถิ่นอีสาน ดังนี้

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประเพณีพิธีเผาศพบนนกหัสดีลิงส์  (ตำนานนางสีดาปราบนกหัสดีลิงส์)  จังหวัดอุบลราชธานี

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์    ประเพณีบวงสรวงองค์ปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์   ประเพณีไหลเรือไฟ   จังหวัดนครพนม 

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์    ประเพณีบุญบั้งไฟ  จังหวัดยโสธร 

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์     ประเพณีงานนมัสการพระธาตุนาดูน   จังหวัดมหาสารคาม 

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์    ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งปังอ๊อกเปรี้ยแค (ป้อนข้าวพระจันทร์) จังหวัดบุรีรัมย์

สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์   ประเพณีเลี้ยงผีฟ้า  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์   ประเพณีการละเล่นผีตาโขน  จังหวัดเลย      

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์    ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง  จังหวัดสกลนคร

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   ประเพณีสี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ 

           นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในผลงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ถ่ายทอดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานได้อย่างน่าสนใจ ผ่านการศึกษาเรียนรู้ และใช้วิชาชีพที่เรียนมาพัฒนาผลงานอย่างสร้างสรรค์ กีฬากันเกราเกมส์ 2023 จึงไม่ใช่แค่เกมส์กีฬา แต่เป็นกีฬาแห่งการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสาน โดยแท้

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :