มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัด และหน่วยงานรัฐ-เอกชน ประกาศเจตนารมณ์ แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 ธันวาคม 2566 , 16:04:14     (อ่าน 300 ครั้ง)           วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เข้าร่วมงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยรับชมวีดิทัศน์กล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์ การแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสถานการณ์การทุจริต โดย พลตำรวจเอกวัชรพล  ประสานราชกิจ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช.และรับฟังการบรรยายพระธรรมเทศนาในหัวข้อ  “ต้านโกง” โดย พระธรรมวชิรเมธี  เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live  เพจสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

       จากนั้น นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้นำคณะจากภาคส่วนต่างๆ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน  เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริต  รวมถึงเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนมีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  ยึดมั่นในความยุติธรรม  ถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ณ ห้องปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

         ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญด้านการต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบการทุจริต ขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี  มีการส่งเสริมค่านิยม การไม่ให้และไม่รับของขวัญ ตามนโยบาย No Give Policy ของมหาวิทยาลัย นำนโยบายดังกล่าวขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการปฏิบัติราชการ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี/ ข้อมูลและภาพ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :