มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ California Miramar University ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างความร่วมมือทางวิชาการ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 8 ธันวาคม 2566 , 09:57:44     (อ่าน 295 ครั้ง)        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr. Chitpasong Vazgaz President and Chief Academic Officer Dr. Sirikorn Attapoboon International Liaison และ Mrs. Myra Smith Chief Operations Officer California Miramar University สหรัฐอเมริกา ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างทั้ง 2สถาบัน ณ ห้องประชุมบุณฑริก อาคารสำนักอธิการบดี 2มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7ธันวาคม 2566ที่ผ่านมา

       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แสวงหาความมือทางวิชาการกับสถาบันในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมทางวิชาการตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ในระดับสากล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลอีกด้วย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :